Vestnes Park – Vestnes
Næring + 10 Leiligheter. Totalt 2200kvm

Klient: Sameiet Vestnes Park
Produkt: Lås og beslag.
Bygg: Næring, Privat bolig
Ferdigstillelse: 2010

Bygget er et forretnings- og leilighetsbygg i 4 etasjer. 1 etasje inneholder næringslokale, mens de 3 øvrige etasjene har totalt 10 Leiligheter.

Vi takker Peab K. Nordang for oppdraget!

vestnes park