Sørestranda Skule – Sykkylven
Ny Barneskole på Ikornes

Klient: Sykkylven Kommune, Sørstranda skole
Produkt: Lås og beslag
Bygg: Offentlig skole
Ferdigstillelse: 2011

I 2011 ble nye Sørestranda Skule ferdigstilt. Skolebygget rommer ca 200 elever og strekker seg ut over nesten 3500m2. Bygget er universelt utformet, og har fått en komplett leveranse fra Låsservice Ålesund med elektriske døråpnere, lås og beslag.

Vi takker Peab K. Nordang for oppdraget!

sorestranda skule