Hofset International AS
Tok i bruk sine nye lokaler juli 2016.

Klient: Hofset Eigedom AS
Produkt: Systemlås, Beslag, Adgangskontroll, Porttelefon og Kameraovervåkning.
Bygg: Produksjonsbygg, Fisk
Ferdigstillelse: 2016

Hele området er oppgradert med nytt adgangskontrollsystem, låssystem, alarm og komplett overvåkningssystem. Prosjektet bestod av en komplett sikkerhetsleveranse til hele bygget, ute som inne.

De valgte her ett kamerasystem av ypperste kvalitet, dette er intelligente kameraer med videoanalyse. Denne type teknologi gjør at man er ett steg foran uønskede hendelser. kameraet vet hva en person, bil eller lastebil er, kameraet er også oppmerksom på om en person oppholder seg for lenge ved for eksempel en dør eller vindu. Man kan på denne måten få varsel om uønskede hendelser før de inntreffer.

Ellers er bygget sikret med elektronisk adgangskontroll.

Ett slik prosjekt har flere utfordringer, noe av utfordringen på dette bygget var at bygget er under en konstant salt påkjenning, både ute og inne.
Så vårt fokus er da umiddelbart at vi må gjøre ett grundig forarbeid, og levere de produkter til kunden som gir et varig og godt resultat.

Vi takker Hofset AS for oppdraget!

hofset as

Related projects